Súčasťou výbavy sú:

  • data-projektor
  • premietacie plátno
  • flipchart, kancelárske potreby
  • WiFi pripojenie

Súčasťou služieb v rámci školení sú aj doplnkové služby:

  • príprava sedenia podľa požiadavky klienta
  • občerstvenie a pitný režim
  • celodenné stravovanie
  • zabezpečenie doplnkových služieb a večerný program pre skupiny